EN FA
  • 1.jpg

شرکت آرین تهویه برج بهشت با داشتن  تجربه چندین ساله تأسیساتی ، با توجه به شرایط و کاربری پروژه ،کارشناسی دقیق و مشاوره و بازدید از پروژه های در دست اقدام بصورت رایگان توسط واحد فنی مهندسی برج بهشت را در دستور کار خود می داند تا بتواند قدمی کوچک برای رفاه حال شما مشتریان گرامی برداشته باشد.
شایان ذکر است فعالیت شرکت فقط بازرگانی نیست ، مشاوره برآورد هزینه های اولیه و جاری هر کدام از سیستم های پیشنهادی تهویه مطبوع توسط واحد فروش ، قبل از انتخاب هر سیستم آنالیز می گردد تا کارفرمایان بتوانند با توجه به شرایط اقتصادی و فنی ، سیستم مناسب  را انتخاب نمایند.