EN FA
  • 1.jpg

نگهداری و راهبری

با توجه به گستردگی و حساسیت پروژه های تأسیساتی بروز اشکال های کلی و جزئی در این پروژه ها باعث کاهش کارایی تجهیزات خواهد شد.وجود یک تیم کارآمد که بتواند بطور مرتب و منطقی خدمات تعمیر و نگهداری را انجام دهد باعث کارایی و بازدهی بیشتر در این بخش می شود که شرکت آرین تهویه برج بهشت آماده عقد قرارداد های تعمیر ونگهداری  با ارگان های دولتی و بخش خصوصی می باشد.